Hoppa till huvudinnehåll
 

TINGSTENSAMLINGEN är en databas som innehåller den svenske statsvetaren och publicisten Herbert Tingstens vetenskapliga skrifter och politiska publicistik i digitalt format. Samlingen innehåller originalutgåvor av ett stort antal böcker, vetenskapliga artiklar och artiklar i dagspress och andra fora. Huvuddelen av materialet är sökbart i fulltext. Materialet är indelat i fyra övergripande kategorier – statsvetenskap, politisk publicistik, memoarer och tankeböcker resp. folkbildning och lexikalia – som fångar olika aspekter av Tingstens gärning.